Thống kê Đường dẫn từ site google.com theo các tháng của năm 2022
14508
15084
25394
22454
22414
18094
16484
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 134432