Thống kê Đường dẫn từ site amoxicillin500.com theo các tháng của năm 2022
3981
4254
3147
2784
5185
4726
3984
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 28061