Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tên công trình: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Địa điểm: - Điểm đầu tại nút giao thông quốc lộ 18A với quốc lộ 2 tại xã Thanh
                   Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
                 - Điểm cuối tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, vị trí đấu nối
                   với đường cao tốc Côn Minh-Hà Khẩu (Trung Quốc).

Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai dài 265 km có điểm đầu là nút giao thông giữa quốc lộ 2 và đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội) và điểm cuối là xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Đường cao tốc này là một phần của đường Xuyên Á AH14. 

Quy mô:      Theo thiết kế, đoạn Hà Nội - Yên Bái có 4 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 100 km/h; 
                    Đoạn Yên Bái – Lào Cai có 2 làn xe và đạt vận tốc tối đa 80 km/h.
                    - Vận tốc:
                         + Đoạn 2 làn xe: Vận tốc tối thiểu là 60 km/h, vận tốc tối đa là 80km/h.
                         + Đoạn 4 làn xe: Vận tốc tối thiểu là 60 km/h, vận tốc tối đa là 100km/h
                         + Còn theo thiết kế, tốc độ tối đa 120 km/h. VEC sẽ áp dụng cho phép xe chạy với tốc độ
                            tối đa 120 km/h khi các điều kiệm đảm bảo an toàn trên toàn tuyến được hoàn thành.
                     - Làn đường:
                         + Đoạn từ Hà Nội đi Yên Bái có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp với tốc độ tối đa
                            120km/h (từ km0+00 – km123 +080). Mỗi chiều chạy 2 làn xe, mỗi làn rộng 3,75m
                            và một làn xe dừng khẩn cấp rộng 3m.
                         + Đoạn từ Yên Bái đi Lào Cai với 2 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 80 km/h.
                            Theo đó, mỗi chiều xe chạy trên cao tốc 2 làn gồm 1 làn xe chạy (3,5 m) và 1 làn dừng 
                            khẩn cấp (2,5m). Vạch sơn liền chia 2 chiều; cho phép xe chạy vào làn khẩn cấp.
                            Cứ 8 -10 km lại có một đoạn 4 làn dài 1km để các xe vượt nhau. Ngoài ra, cứ 2,5 km
                            được bố trí vạch sơn vết đứt đoạn so le nhau để các phương tiện vượt ngược chiều.
                    
Giá trị (USD):  $20,000,000

Khởi công:     Quý III năm 2008

Hoàn thành:   Ngày 21 tháng 09 năm 2014