Thống kê Đường dẫn từ site xaydungtuanloc.com theo các tháng của năm 2018
55
94
100
59
50
40
50
46
92
69
68
56
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 779