Thống kê Đường dẫn từ site synthroid1.com theo các tháng của năm 2020
3542
4019
3083
2641
1848
3535
3336
4206
3425
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 29635