Thống kê Đường dẫn từ site online-pharmaciescanada.com theo các tháng của năm 2018
42
49
211
226
89
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 617