Thống kê Đường dẫn từ site mt.gov.vn theo các tháng của năm 2018
202
144
235
206
200
24
18
15
20
11
30
332
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1437