Thống kê Đường dẫn từ site mt.gov.vn theo các tháng của năm 2018
202
144
235
204
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 785