Thống kê Đường dẫn từ site laban.vn theo các tháng của năm 2018
185
229
258
197
117
104
147
157
123
94
116
89
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1816