Thống kê Đường dẫn từ site google.co.jp theo các tháng của năm 2018
80
68
81
69
69
58
52
39
56
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 572