Thống kê Đường dẫn từ site canadian-pharmacy.tech theo các tháng của năm 2018
72
289
1
141
191
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 694