Thống kê Đường dẫn từ site baogiaothong.vn theo các tháng của năm 2018
163
123
261
293
332
192
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1364